Kuvan tiedot

Kuvakokoelmat.fi -palvelu poimii kuvien kuvailutiedot Museovirastossa käytettävästä tietokannasta. Kuvailutiedot näytetään kuvakohtaisesti siirryttäessä tarkastelemaan yksittäistä kuvaa. Hakutuloksien yhteydessä näytetään kuvan perustietojen listaus sekä palvelusta ostettavissa olevan kuvatiedoston tekniset tiedot. Kaikkien kuvien kohdalla ei aina tiedetä kaikkia kuvaan liittyviä tietoja, esimerkiksi tarkkaa kuvausajankohtaa tai kuvaajan nimeä. Kuvatilauksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan tilattujen kuvien kuvailutiedot pdf-muodossa olevalla asiakirjalla.

Kuvakokoelmat.fi-verkkopalvelussa julkaistaan kuvaan liittyvät perustason kuvailutiedot. Palvelussa ei julkaista kaikkia kuvakokoelmien hallussa olevia kuvailutietoja esimerkiksi kuvissa esiintyvien henkilöiden syntymäaikoja ei tällä hetkellä esitetä kuvakokoelmat.fi -palvelussa. Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella sähköpostitse (kuvakokoelmat@nba.fi) kuvakokoelmilta tai joka@nba.fi Journalistiselta kuva-arkistolta.

Jos kuvaan liittyviin kuvailutietoihin on kommentteja tai lisäyksiä, voi niitä lähettää sähköpostitse (kuvakokoelmat@nba.fi), (joka@nba.fi) Kommenttien yhteydessä on muistettava mainita tunnistetietona kommentoitavan kuvan numero.