Kuvan lähteen ilmoittaminen

Kun julkaistaan kuvakokoelmat.fi -palvelusta, tai muilla tavoin Museoviraston kuvakokoelmista hankittu kuva, tulee ilmoittaa kuvan lähdetieto. 

Museoviraston Kuvakokoelmien kuvien julkaisun yhteydessä on lähdetietona mainittava Museovirasto, mahdollinen kokoelmatieto ja tekijä- ja/tai kuvaajatiedot, jos ne ovat tiedossa. Myös kuvausvuosi on hyvä mainita, mikäli se tiedetään.

Journalistisen kuva-arkisto JOKA:n kuvia julkaistaessa on lähdetietona mainittava kuvaaja, alakokoelma, Journalistinen kuvakokoelma JOKA sekä Museovirasto. Myös kuvausvuosi  on hyvä mainita, mikäli se tiedetään.  

Suomen merimuseon kuvakokoelmien kuvien julkaisun yhteydessä on lähdetietona mainittava Museovirasto, Suomen merimuseon kuvakokoelmat ja tekijätiedot, jos ne ovat tiedossa. Myös kuvausvuosi on hyvä mainita, mikäli se tiedetään.

Esimerkiksi:

Kuva: T. H. Järvi 1926, Museovirasto tai Museovirasto/T. H. Järvi 1926.

Kuva: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto.

Kuva: Kari Pulkkinen / JOKA / Museovirasto.

Kuva: ULf Lönnroth, Museovirasto, Suomen merimuseon kuvakokoelmat tai Museovirasto/Suomen merimuseon kuvakokoelmat/Ulf Lönnroth.

Jos kuvaajaa tai teoksen tekijää ei tiedetä, mainitaan vain Museovirasto tai Museovirasto, Suomen merimuseon kuvakokoelmat tai JOKA/Museovirasto.

Jotkut Museoviraston hallussa olevat kuvat kuuluvat erityiskokoelmiin, joiden nimi on mainittava kuvan julkaisemisen yhteydessä.

Kuva: Harald Rosenberg, Antellin kokoelmat, Museovirasto tai Museovirasto/Antellin kokoelmat/Harald Rosenberg.

Kuva: FÅA - SILJA LINE, Museovirasto, Suomen merimuseon kuvakokoelmat tai Museovirasto/Suomen merimuseon kuvakokoelmat/FÅA - SILJA LINE.

Kuvakokoelmat.fi-verkkopalvelussa Tekijä(t)-kuvailutietokentässä henkilönimen perässä saattaa olla suluissa numero. Esimerkiksi: Pietinen (1) tai Skilnadens Atelier (1). Nämä numerot liittyvät Museoviraston tämän hetkisiin luettelointikäytäntöihin ja niitä ei pidä mainita julkaistaessa.

Kuva: Pietinen, Museovirasto tai Kuva: Museovirasto/Skilnadens Atelier.

Ruotsinkielisissä julkaisuissa Museovirastosta käytetään nimeä Museiverket ja englanninkielisissä julkaisuissa Finnish Heritage Agency.

Ruotsinkielisissä julkaisuissa Suomen merimuseon valokuva-arkistosta käytetään nimeä Finlands sjöhistoriska museums bildarkiv ja englanninkielisissä julkaisuissa The Picture archives of Maritime Museum of Finland.

Journalistinen kuva-arkisto JOKA on ruotsinkielisissä julkaisuissa Journalistiska bildarkivet JOKA ja englanniksi Pressphoto Archives JOKA.

Bild: Valokuvaamo Päijänne 1926, Museiverket eller Museiverket/Valokuvaamo Päijänne 1926.

Bild: Kari Pulkkinen / JOKA / Museiverket.

Bild: Museiverket, Finlands sjöhistoriska museums bildarkiv eller Museiverket/Finlands sjöhistoriska museums bildarkiv.

Photo: Atelier Nyblin 1904, Finnish Heritage Agency or Finnish Heritage Agency/Atelier Nyblin 1904.

Photo: Finnish Heritage Agency, The Picture archives of Maritime Museum of Finland or Finnish Heritage Agency/The Picture archives of Maritime Museum of Finland.

Epäselvissä tapauksissa autamme mielellämme, kätevin tapa on ottaa yhteyttä sähköpostitse (kuvakokoelmat@nba.fi) tai joka@nba.fi.