Kort på svenska

Det här är webbplatsen för Museiverkets bildsamlingar och Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar. Med hjälp av kuvakokoelmat.fi – tjänsten kan man bekanta sig med vårt nationella visuella kulturarv genom att bläddra i och undersöka Museiverkets bildsamlingars och Finlands sjöhistoriska museums digitaliserade samlingar. Man kan också köpa bildfiler och engångspubliceringsrätt för varje enskild bild.

Webbtjänsten omfattar ett representativt urval, ca 120 000 bilder, ur de båda samlingarna. Digitaliseringen av samlingarna fortgår. Sök- och webbtjänstsystemet fungerar enbart på finska på grund av att samlingarna katalogiseras på finska.


Museiverkets bildsamlingar

Museiverkets bildsamlingar är ett nationellt kulturhistoriskt bildarkiv omfattande vårt lands vidaste samlingar av bilder rörande Finlands kulturhistoria, etnologi, främmande kulturer samt byggnadshistoria. Det Journalistiska bildarkivet JOKA grundades i anslutning till Museiverkets bildsamlingar 1.1.2014. Samlingarna omfattar bl.a. fotografier, negativ, ritningar, teckningar, akvareller, grafik och tryckta bilder från 1500-talet till nutid.

Bildsamlingarna är öppna tis − tor 10 − 16, juli stängd. Vi ber er vänligen boka servicetid och forsknings- material på förhand. Kontaktuppgifter: Museiverkets bildsamlingar, Sturegatan 2a, PB 913, 00101 Helsingfors. kuvakokoelmat@nba.fi

Journalistiska bildarkivet JOKA

Med joka.kuvakokoelmat.fi-tjänsten kan man centrerat söka och beställa material från det Journalistiska bildarkivet JOKA: 1900-talets pressbilder och pressfotografers produktion. I samlingen finns fotografier som dokumenterar den inhemska och internationella politikens händelser, inflytelserika personer, fenomen ur nöjeslivet och sporten samt bilder av vardagslivets historia, den upplevda och bebodda omgivningens förändringar påverkade av samhällets industrialisering och urbanisering.

Bildförfrågningar: JOKAs kundtjänst är öppen ti – fre 10 – 15, juli stängd, joka@museovirasto.fi, tfn. 0295 33 6127.

Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar

Finlands sjöhistoriska museums bilder berättar om Finlands sjöfarts historia från över hundra år tillbaka i tiden. Finland sjöhistoriska museums bildsamlingar representeras av bilder av såväl gamla segelfartyg som nyare last- och passagerarfartyg.  Webbtjänsten omfattar även bilder av ångisbrytare och lotsverksamheten. I Museiverkets kuvakokoelmat.fi - tjänst finns även bilder från FÅA:s (Finska Ångfartygs Ab) samling,  såsom bilder av företagets ångfartyg i hamnar och fartygsinteriörer.

Kundtjänst är öppen ti – fre 10 – 15, juli stängd, joka@museovirasto.fi, tfn. 0295 33 6127.