Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. Seloste on laadittu 22.5.2018.

Rekisterin nimi:

Museoviraston Kuvakokoelmat.fi –verkkopalvelu

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Museovirasto
Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki
PL 913, 00101 Helsinki
0295 33 6080 (Kirjaamo)
kirjaamo@museovirasto.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi
029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste:

Verkkopalvelun käyttäjien henkilötietoja käytetään asiakaspalvelun hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden, kuten käyttäjien rekisteröitymisen, kirjautumisen, tilausten ja maksuliikenteen hoitamisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään asiakkuuden ylläpitämiseen, tilausten toimittamiseen, asiakas- ja verkkopalvelun kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Käsittely perustuu Museoviraston lakisääteisiin tehtäviin (Laki Museovirastosta 282/2004 2 § kohta 4) sekä asiakassuhteeseen ja markkinointikäytön osalta asiakkaiden suostumukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1. a).
 
Rekisteröityneiden käyttäjien etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite
Palvelun käytöstä kertyvät sekä analytiikan avulla johdetut tiedot: tilaushistoria verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi kuvatallenteita sekä niihin liittyviä käyttöoikeuksia Kuvakokoelmat.fi –verkkopalvelun kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:    

Tietoja luovutetaan säännöllisesti maksullisten palveluiden osalta Paytrail-maksuvälittäjälle sekä Palkeisiin (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) laskutusta varten.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille:    
Museovirasto ei luovuta Kuvakokoelmat.fi -verkkopalveluun sisältyviä palvelun käyttäjien henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai ajan määrittämiskriteerit:    

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Kuvatilausten osalta niihin liittyvät tiedot säilytetään 5 vuotta.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen:    

Museoviraston Kuvakokoelmat.fi -verkkopalveluun liittyviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus: saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista ja pyytää käsittelyn rajoittamista ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Pyyntö tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta käyttäjän henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilmoitamme käyttäjälle, mikäli emme joltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen Museovirastolla on lakisääteinen velvollisuus ja oikeus.

Kun kuvapalvelua koskevien tiedotteiden lähettäminen perustuu käyttäjän yksiselitteiseen suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa palvelussa tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen kuvakokoelmat@museovirasto.fi.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevasta lähteistä:    

Käyttäjien henkilötiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään heidän kirjautuessa palveluun sekä heidän käyttäessään Kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelua.

Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin:     

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai yksittäisten käyttäjien tarkempaan profilointiin.